ความยั่งยืน

สำหรับ Liquibox ความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความยั่งยืนสอดประสานอยู่ในทุกการดำเนินงานของเรา

ความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อปกป้องลูกค้า บุคลากร และโลกของเรา คือ รากฐานที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ เราทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบโซลูชันคุณภาพสูงที่ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของลูกค้าและของเราเอง ด้วยการลดใช้ทรัพยากร การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของเรา และการร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เหล่านี้คือสิ่งที่เรากำลังช่วยกันเพื่อเอาชนะความท้าทายของบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

Sustainability Impact Reports

We’re proud to transparently share our ambitious sustainability goals and offer regular progress updates that highlight the united efforts across our organization. The reports below can be downloaded to provide a comprehensive overview of sustainability at Liquibox, now part of SEE.

2023 SEE Impact Report
2022 Sustainability Update
2021 Sustainability Report

ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่ยิ่งกว่าเดิม

Our range of packaging solutions that meet the highest standards for a circular economy can be found on our More sustainable products page.

บรรจุภัณฑ์ชนิดยืดหยุ่นเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์ชนิดยืดหยุ่นมีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนโดยธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าที่สนใจการปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • ลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ 94
 • ลดปริมาณของเสียด้วยการใช้วัสดุน้อยลงถึงร้อยละ 92
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยลดค่าระวางขาเข้าลงร้อยละ 90 และใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยลงร้อยละ 50
 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้ถึงร้อยละ 80
 • ลดขยะอาหารโดยการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น 1-20 สัปดาห์

Source: FPA 2018

ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

สำหรับ Liquibox ความยั่งยืนเป็นมากกว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น เรามองว่า ความยั่งยืนคือโอกาสสำหรับนวัตกรรมและการเติบโตเพื่อขจัดปัญหาที่ประสบในทุกวันนี้และเตรียมพร้อมรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เส้นทางสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินงาน และคน

ผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบมาเพื่อโลกใบนี้

กลยุทธ์ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประกอบด้วย:

 • Lightweight and downgauge
 • Design for recycling and recovery
 • Use materials with minimal impact on the environment

การดำเนินงานที่สร้างผลกระทบน้อยลง

ในฐานะบริษัทระดับโลก เรากำลังดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • Reduce energy consumption and greenhouse gas emissions
 • ลดปริมาณขยะฝังกลบ
 • Improve employee health and safety performance

ผู้คน ที่ร่วมมือและมีส่วนร่วมในชุมชนด้วยความกระตือรือร้น

เราเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่หนึ่งของเรา เพื่อ:

 • สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
 • พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
 • Create an inclusive workplace

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้เกิดขึ้นจริง

เราขยับใกล้เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราไปอีกก้าวในทุก ๆ วัน ผลสำเร็จบางประการที่เกิดขึ้นแล้ว ได้แก่

 • บรรจุภัณฑ์ Recycle-ready*
 • ขยะฝังกลบเป็นศูนย์ในสำนักงานหลายแห่ง ได้แก่ แอชแลนด์ รัฐโอไฮโอ (สหรัฐ) มาดริด (สเปน) ไถ่โจว (จีน) และไวเทนชอว์ (สหราชอาณาจักร)
 • ระบบแสงสว่างประหยัดพลังงานในโรงงาน
 • สำนักงานและโรงงานทุกแห่งในสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมกิจกรรม Blessings in a Backpack ซึ่งมอบอาหารกว่า 3,000 มื้อ แก่เด็กที่เผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร
 • เป็นสมาชิกแนวร่วมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Packaging Coalition: SPC) How2Recycle และ CEFLEX

*สำหรับการใช้งานบางอย่างเท่านั้น

ร่วมเป็นพันธมิตรของเรา

We are excited to partner with our customers, suppliers and industry organizations on this journey and continue improving and advancing our offering of sustainable packaging solutions for liquid products. We hope that you will join us in making a difference.

If you would like to work together on the journey to a safer and more sustainable future, please do not hesitate to reach out.

ไม่พลาด
ทุกความเคลื่อนไหว

จากเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนยิ่งกว่าเดิมสู่ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เราพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นต่อธุรกิจของคุณ